Dorpsscholen Loppersum Oost blijven

LOPPERSUM - De kleine dorpsscholen in Zeerijp, ’t Zandt en Westeremden blijven overeind.

Dat was de duidelijke boodschap van onderwijswethouder Bé Schollema tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad van Loppersum over de Netwerkschool Loppersum Oost. “Nu is het aan de ouders om te zorgen dat er genoeg kinderen zijn, komen en blijven komen.” De drie scholen worden bouwkundig versterkt, krijgen nieuwe schoolpleinen en intensiveren de samenwerking binnen de Netwerkschool. De drie kleine scholen werden in 2011 in hun voortbestaan bedreigd door plannen van schoolstichting Marenland voor kindvoorzieningen. Ouders in de drie dorpen kwamen in opstand. Zij begonnen een lange schoolstrijd voor behoud van hun dorpsscholen. Met succes. Zes jaar later vormen de drie scholen onder de vlag van Marenland samen een netwerkschool. “De scholen in de dorpen houden, met kwalitatief goed onderwijs, stond voor ouders steeds voorop,” vertelt ouder Jolanda Jager uit ’t Zandt. “Ouders uit de drie dorpen die een school zoeken voor hun kinderen hebben nu de zekerheid dat die de basisschooltijd op hun eigen dorpsschool kunnen afmaken.” De Netwerkschool in Loppersum is inmiddels een voorbeeld voor andere kleine, bedreigde scholen in Nederland, vooral krimpgebieden. “We zijn trots dat dit samen met ouders die zijn opgestaan, Marenland, de leerkrachten en de dorpen is gelukt,” zei wethouder Schollema tijdens de raadsbijeenkomst die de totstandkoming van de Netwerkschool markeerde. De nieuwe Netwerkschool-directeur Annemarie Nienhuis stelde zich voor aan de Lopster raadsleden als opvolger van Klarie Kolkena, de founding mother van de Netwerkschool. De raadsleden maakten de geschiedenis van de schoolstrijd van nabij mee en complimenteerden de ouders ‘die zijn gaan vechten voor hun school’ en Marenland met de Netwerkschool. Ook wethouder Schollema gaf iedereen die bij de totstandkoming van de Netwerkschool betrokken was, een ‘dikke pluim’. “Er ging zo veel mis, dit kon niet goed gaan. Maar het ging wel goed.” Ouders hadden op het hoogtepunt van de schoolstrijd het vertrouwen in bestuur en directie van Marenland opgezegd. Maar na interventie van burgemeester Albert Rodenboog kwam er bemiddeling op gang. Na de jarenlang schoolstrijd blijven de drie dorpsscholen bestaan en is het aan de ouders in de dorpen om voldoende leerlingen te zorgen. De Zandplaat in ’t Zandt heeft nu 36 leerlingen, De Wilgenstee in Zeerijp 60 en de kleinste, de Abt Emoschool in Westeremden, 31. Eind maart vertellen ouder Anke Carter uit ’t Zandt en onderwijswethouder Bé Schollema op een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het succes van de Lopster Netwerkschool en hoe dat uiteindelijk in samenwerking tussen school, gemeente en ouders is gelukt.