Subsidie 60.000 euro voor aankoop Dorpsherberg Lanting Meedhuizen

MEEDHUIZEN - Stichting Dorpsherberg Lanting ontvangt van de gemeente Delfzijl een subsidie van 60.000 euro voor het aankopen en realiseren van een dorpshuis in Dorpsherberg Lanting in Meedhuizen.

De stichting werft al geruime tijd subsidies om de aankoop van het toekomstig beoogde dorpshuis te realiseren. Tot nu toe wordt de dorpsherberg gehuurd. Met de toegezegde subsidie van de gemeente is er een flinke stap gezet om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. De gemeente ondersteunt de aanvraag omdat deze past in het programma 'Alle Dorpen een Dak'. Per dorp is er budget voor één dak in het dorp. Doel van Stichting Dorpsherberg Lanting is een structurele ontmoetingsplek te creëren voor de inwoners van Meedhuizen en hier verschillende activiteiten te laten plaatsvinden, zoals cursussen, dorpsfeesten en vergaderingen. Dit kan door de aankoop van de bestaande herberg. Onder de inwoners van Meedhuizen is er een breed draagvlak voor het realiseren van deze ontmoetingsplek. Zowel het eigendom als de duurzame exploitatie ligt in handen van Stichting Dorpsherberg Lanting.