Compensatie 4000 euro bevingschade weer terug

NOORD-GRONINGEN - Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stelt vanaf maandag 3 april de nieuwe waardevermeerderingsregeling open voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016.

Woningeigenaren met een door het Centrum Veilig Wonen erkende aardbevingsschade van minstens 1.000 euro kunnen, naast de vergoeding van de schade, een maximaal bedrag van 4.000 euro krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Deze regeling van het ministerie van Economische Zaken is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingsschade. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit. Woningeigenaren kunnen een aanvraag indienen via de website van het SNN. In 2017 is 40 miljoen euro beschikbaar voor de regeling.

Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders: “Het is goed dat er nu een vervolg komt op de waardevermeerderingsregeling van 2015. Een grote groep woningeigenaren met aardbevingsschade krijgt zo de kans om te investeren in hun huis. Met de regeling kan bijvoorbeeld een hoge rendementsketel, zonnepanelen of HR++ glas worden geïnstalleerd. Dat levert een duurzamer huis en een besparing op de energierekening op.”

Woningeigenaren komen in aanmerking voor de regeling als ze beschikken over een schaderapport van Centrum Veilig Wonen (CVW). Het schaderapport van CVW moet aantonen dat er sprake is van aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste 1.000 euro. Het gaat daarbij om schade die erkend is vanaf 1 januari 2016. Ook woningeigenaren met een uitspraak van de Arbiter Bodembeweging of een rechter komen in aanmerking. Als de uitspraak stelt dat er sprake is van aardbevingsschade van tenminste 1.000 euro. De nieuwe regeling geldt niet bij de aankoop van een woning of bij versterking, zoals bij de oude regeling wel het geval was. De nieuwe regeling wordt vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Woningeigenaren die voor de vorige waardevermeerderingsregeling zijn afgewezen omdat het schaderapport met een schadebedrag boven 1.000 euro niet tijdig kon worden aangeleverd, moeten opnieuw een aanvraag indienen. Eigenaren die al subsidie hebben ontvangen van de vorige waardevermeerderingsregeling komen niet opnieuw in aanmerking.

NCG werkt aan het aardbevingsbestendig maken van woningen in Groningen. Het versterken van woningen biedt kansen om de huizen gelijktijdig energiezuiniger te maken. Om die reden werkt NCG aan een aparte subsidieregeling voor verduurzamingsmaatregelen bij woningen die moeten worden versterkt.