Delfzijlster Reinder de Vries kandidaat landelijke ledenraad PCOB

Delfzijl - Reinder de Vries uit Delfzijl is kandidaat in de verkiezing voor de ledenraad van de Protestants Christelijk OuderenBond.

PCOB-leden uit het hele land konden zich kandidaat stellen. De ledenraad controleert de financiën van de landelijke organisatie en benoemt de leden van het hoofdbestuur. De verkiezing duurt tot 28 maart en de leden kunnen kiezen op de website van de PCOB. Leden die geen computer hebben kunnen ook schriftelijk stemmen. Sinds januari hebben PCOB en KBO (de katholieke bond) samen een kantoor in Utrecht. Ze doen ook samen aan belangenbehartiging richting overheid en andere landelijke instanties. Plaatselijk organiseren de plaatselijke afdelingen gezellige middagen met vaak een spreker met een interessant onderwerp.