Met provincie in gesprek over energie van de toekomst

LOPPERSUM - De provincie Groningen gaat in in gesprek met haar inwoners om nieuw beleid voor duurzame energie te vormen. op 27 maart gebeurt dat in doprshuis Ezinge, op 4 april in het dorpshuis in Loppersum.

De gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper- van Koolwijk zijn hierbij aanwezig. Zij horen graag de mening van Groningers over hoe het nieuwe energiebeleid vanaf 2020 er voor moet zorgen dat in 2035 60% van alle energie duurzaam wordt opgewekt en dat Groningen in 2050 100% duurzame energie gebruikt. Naast energiebesparing zullen alle vormen van duurzame energie nodig zijn om dat te bereiken: biomassa, windenergie, zonne-energie en duurzame warmte. Dat gaat ook iets betekenen voor het Groninger landschap. Onder welke voorwaarden kan dat een plek krijgen in het landschap? Hoe kijken de Groningers naar de verdeling van de lusten en de lasten? En wat zijn de ideeën hierover van de inwoners. De bewonersbijeenkomsten startenom 19.30 uur. De gedeputeerde licht de ambitie van de provincie toe en met het energiespel van Entrance worden de dilemma’s in de energieopgave in het landschap verkend. Deelnemers kunnen de provincie ideeën en suggesties aanreiken voor passende spelregels rondom bijvoorbeeld zon en wind. Per avond kunnen maximaal 35 deelnemers aanwezig zijn, zodat er zorgvuldig actief met elkaar van gedachten gewisseld kan worden. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan op± www.provinciegroningen.nl/duurzameenergie.