Landschap rond Uitwierde meer open karakter

Uitwierde - Het landschap rond de wierde van Uitwierde aan de rand van Delfzijl krijgt een meer open karakter.

Het uitwerken van een nieuwe invulling voor het voormalig sportpark Uitwierde krijgt steeds meer vorm. Op 10 februari is het landschapsontwikkelingsperspectief gepresenteerd aan de potentiële kopers en de klankbordgroep. In het perspectief zijn voor het aspect landschap uitgangspunten geformuleerd, die kunnen worden gehanteerd voor een nieuwe invulling. Herstel van de openheid van het landschap rondom het wierdendorp is een belangrijkrijk uitgangspunt. Daarmee wordt het zicht op de wierde zo veel mogelijk hersteld. Het plan vormt de basis voor het vervolg, het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. De Vereniging voor Dorpsbelangen Biessum-Uitwierde heeft een paar weken geleden een informatieavond voor bewoners georganiseerd over het landschapsontwikkelingsperspectief. „Bij het zoeken naar mogelijkheden voor een nieuwe invulling van het voormalige sportparkterrein werken we nauw samen met potentiele kopers van de gronden en de klankbordgroep,” zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. „Het uiteindelijke resultaat willen we zo veel mogelijk aan laten sluiten op de wensen van deze partijen.” Veel van die wensen zijn in het landschapsontwikkelingsplan dan ook terug te vinden. De herbestemming en verkoop van Sportpark Uitwierde vloeit voort uit het besluit van de gemeenteraad in 2013 om het sportterrein te sluiten. Als het bestemmingsplan klaar is kunnen de gronden worden verkocht en overgedragen.