Zeehondenopvang Termunten krijgt vergunning

Termunterzijl - Het college van B&W heeft een positief besluit genomen over de voor-aanvraag van stichting Zeehondenopvang Eemsdelta. Dit betekent dat de stichting binnenkort de zeehonden in nood de nodige zorg mag verlenen.

Voorzitter Jeroen Boer „Wij blij verrast met dit geweldige nieuws. Dit betekent, dat we verder kunnen. We gaan nu de definitieve aanvraag indienen voor onze tijdelijke opvang aan de Schepperbuurt 4a, locatie Camping Zeestrand. Hier gaan we een opvang creëren in een leegstaand gebouw, achter op het terrein. Dit gebouw leent zich er uitstekend voor, om na een kortstondige verbouwing, als opvangadres voor de hulpbehoevende zeehond te kunnen dienen.” De locatie in dit voormalige toiletgebouw is voor maximaal twee jaar, daarna gaat de stichting ervan uit, dat ze zich permanent kunnen vestigen aan de Schepperbuurt 37 In Termunterzijl, de vroegere westerncamping. Op de tijdelijke locatie verwacht de stichting 10 tot maximaal 15 dieren te kunnen opvangen. Er zal een kleine quarantaine-afdeling komen, een binnenopvang en een buiten bassin. Op de tijdelijke locatie zal geen bezoekerscentrum worden gecreëerd. Belangstellenden kunnen de verzorging van de dieren via de ramen in de voorwand van het gebouw volgen. De stichting is de gemeente Delfzijl zeer erkentelijk voor haar ondersteuning en de positieve gesprekken die ze de afgelopen tijd hebben mogen voeren. Jeroen Boer „Wij gaan onze uiterste best doen, samen met onze enthousiaste vrijwilligers, zo spoedig mogelijk een fijne opvanglocatie te kunnen openen waarbij iedere gewonde of zieke zeehond de beste zorg krijgt.”