Vondst haarlok Joods meisje aanleiding monument Zeerijp

Zeerijp - Een na 70 jaar opgedoken haarlok van een ondergedoken, Joods meisje leidt tot een herdenkingsmonument in Zeerijp.

René de Vries uit Delfzijl deed jarenlang onderzoek naar geschiedenissen van Joodse families in Groningen. De Vries vertelt: „Het is ongeveer twee jaar geleden dat ik een telefoontje kreeg van een mevrouw die werkzaam was in de bibliotheek in Delfzijl. Zij vroeg of haar vader mij zou mogen bellen. Hij had een nogal ‘gevoelige’ vraag. Hij vertelde me of hij iets wist van een Joods meisje dat in zijn ouderlijk huis, in Zeerijp tijdens de tweede wereldoorlog ondergedoken is geweest, een zekere Annette. Weet u misschien wat er van haar geworden is, waar zij terecht gekomen is? Natuurlijk wist ik dat, want Annette was mijn nichtje. De heer Bosker vroeg mij bij hem thuis te komen. Hij vertelde over de situatie destijds van zijn ouderlijk huis in Zeerijp, over het kleine huisje waar het grote gezin in woonde. De heer Bosker had dit alles samengevat op één A 4-tje, dat hij mij meegaf naar huis. Bij het weggaan gaf hij me ook een haarlok van Annette mee. Destijds knipte zijn moeder het haar van alle kinderen en ook dat van Annette. Zij had deze haarlok altijd bewaard en op een bepaald moment aan hem gegeven. De moeder van Annette zat in diezelfde tijd in 1943 ondergedoken in Appingedam. Na een relatief”zorgeloze tijd in Zeerijp is Annette, waarschijnlijk na verraad, opgehaald en afgevoerd naar Westerbork. Uiteindelijk is ze, 17 jaar oud, vermoord in Auschwitz. René de Vries zocht na zijn bezoek aan Bosker contact met de Culturele Vereniging in Zeerijp, met de vraag of er in Zeerijp mogelijkheden waren om op één of andere manier via die haarlok de herinnering aan Annette levend te houden. Er kwam een commissie bij elkaar die plannen maakte voor een boekje, voor een vitrine met de haarlok , voor een monument op de plek waar Annette het laatst gezien is in Zeerijp en voor een schoolproject. Dat boekje is nagenoeg gereed, de haarlok wordt straks bewaard in een glazen vitrine in de Jacobuskerk in Zeerijp, het schoolproject is in voorbereiding en de gedenksteen wordt op 18 april 2017 onthuld, nabij de bushalte in Zeerijp, waarvandaan Annette is meegenomen in 1943 naar Groningen.