Bagger- en beschoeiingswerk vijvers Meedensingel

Appingedam - Bij de vijvers aan de Meedensingel in Appingedam wordt maandag 3 april een begin gemaakt met bagger- en beschoeiingswerk.

Hierbij wordt 2.500 kubieke meter onderhoudsbaggerslib verwijderd en in de tweede vijver 280 meter beschoeiing vervangen. Deze oever wordt gelijktijdig omgezet in een natuurvriendelijke oeverconstructie met oeverplanten. Het baggeren gebeurt voor een goede water aan- en afvoer, om stankoverlast tegen te gaan, om vissterfte te voorkomen en om de watergangen op goede diepte te houden. Bovendien heeft het baggeren een positieve invloed op de waterkwaliteit door herstel van de waterdiepte, verhogen van het zuurstofgehalte en vergroten van de overlevingskans voor vissen tijdens de vorstperiode. Het baggerwerk wordt uitgevoerd met mobiele hydraulische kranen en (schuif)boten. Het baggerslib wordt dan vervolgens in vloeistofdichte vrachtauto's voor verdere verwerking voor hergebruik afgevoerd naar een baggerslibdepot in Dorkwerd. Gedurende de uitvoering van het baggerwerk is er van maandag 3 april tot en met vrijdag 9 juni aan weerszijden van de Meedensingel een parkeerverbod. Voorafgaand aan het baggerwerk worden de vissen gevangen en op soort geregistreerd en geteld. De vissen worden daarna tijdelijk uitgezet in een visopvang in de aanliggende waterloop Appe aan de Bieslaan. Na afloop van het baggerwerk worden de vissen in overleg met de hengelsportfederatie Groningen/Drenthe en hengelsportvereniging Appingedam weer teruggezet in de twee vijvers.