Stapel op vee in Museum Møhlmann

APPINGEDAM - In Museum Møhlmann in Appingedam is vrijdag 7 april de start van een nieuwe grote tentoonstelling, met de titel: Stapel op vee.

Het werk van 70 kunstenaars op dit gebied is tot en met 23 juli op vrijdag, zaterdag of zondag te zien in de museumboerderij aan de Westersingel.

Aanleiding vormde de eigen collectie 17e eeuwse grafiek. Het viel kunstenaar/directeur Rob Møhlmann op dat er in veel landschappen ook vaak vee te zien was, al of niet in gezelschap van herders. Het vee vormde een bijna vanzelfsprekende aanwezigheid. Ook werden dieren vaak als op zichzelf staand ‘dierstuk’ neergezet. Vee was toen zichtbaarder dan nu. Er is nu oneindig meer vee, maar veelal grootschalig in megastallen aan het zicht onttrokken. Møhlmann vroeg zich af hoe het onder zijn collega’s zit met de veeliefde vandaag de dag? Nou die bleek er te zijn, vandaar ‘stapel op vee’.

De hedendaagse kunstenaar heeft het vee ‘herontdekt’, nadat het in de jaren na WOII tot koektrommelkunst was gedegradeerd en nauwelijks nog aan het doek werd toevertrouwd. Nu ‘mag’ het weer. En er zijn daarbij zijn twee artistieke benaderingswijzen van het vee te onderscheiden. De eerste toont het vee in zijn natuurlijke omgeving (stal of weide; bijvoorbeeld Ruud Spil) en de tweede beeldt het dier op zichzelf staand af of zoomt nog verder in om zo een interessante compositie in het beeldvlak te krijgen (bijvoorbeeld Hilde Snoeijer). De oudere kunst vormt niet echt inspiratiebron. Er is veel meer sprake van een moderne, soms bijna ‘snapshot’ achtige benaderingswijze.

Møhlmann schreef eigenhandig een kloek en gelijknamig boek dat de tentoonstelling begeleidt. Hij plaatst het veestuk van nu in een luchtig historisch kader en betrapt ‘en passant’ de Bijbel op een foutje. in Genesis staat dat ‘de aarde vee en kruipend gedierte en wild gedierte voortbrenge’ en dat daarná de mens geschapen werd. Dat kan niet, want vee is gedomesticeerd wild, en daar is de mens voor nodig. Møhlmann schrijft over die domesticatie en de enorme gevolgen die dat had, ook voor de kunst (in de expositie is een zegel te zien van 3500 jaar oud, waarop een rund achter een hekje staat: een ultieme, vroege verbeelding van ‘vee’. Het tweede deel van het boek beslaat de 15 soorten vee die hij onderscheidt en waaraan 70 kunstenaars hun verschillende en eigentijdse bijdrage leverden.