Passieconcert Kamerkoor Tiraña Middelstum

MIDDELSTUM - De Culturele Raad Middelstum heeft zaterdag 15 april om 15.00 uur een Passieconcert van Kamerkoor Tiraña in de Hippolytuskerk op het programma..

Op Stille zaterdag geeft het koor onder leiding van Tymen Jan Bronda een concert met motetten en de Matthäus Passion van Heinrich Schütz. Het programma wordt afgewisseld met orgelsolo’s door Robert Koolstra. Schütz werd 100 jaar vóór Bach geboren en werd één van de belangrijkste componisten van de 17e eeuw. Zijn invloed op Bach’s MatthäusPassion is onmiskenbaar. Aan het hof van Dresden, waar Schütz gedurende vijftig jaar als kapelmeester werkte, was tijdens de Goede Week ingetogenheid de norm. Daarom klinken in zijn Matthäus geen instrumenten en dubbelkorigheid. Daardoor is er meer aandacht voor de inhoud van de teksten

Reserveren kan via: info@cultureleraad-middelstum.nl of 0595 551604.