Fotoserie: Schooljeugd bovenop verplaatsen karpers vijver Appingedam

APPINGEDAM - Enkele tientallen kinderen en hengelsporters hebben woensdagmiddag op uitnodiging van de gemeente Appingedam de visvangst in de vijvers aan de Meedensingel op de voet gevolgd.

De vissen werden gevangen met een sleepnet tussen twee motorbootjes, waarna ze in met water gevulde bakken naar de kant werden gebracht. Daar werden de bakken naar de overkant getild om de vissen - heel veel karpers - in de Appe weer vrij te laten. Sommige kinderen durfden de vissen te aaien. Bij de vijvers aan de Meedensingel in Appingedam wordt bagger- en beschoeiingswerk verricht. Hierbij wordt 2.500 kubieke meter onderhoudsbaggerslib verwijderd en in de tweede vijver 280 meter beschoeiing vervangen. Deze oever wordt gelijktijdig omgezet in een natuurvriendelijke oeverconstructie met oeverplanten. Het baggeren gebeurt voor een goede water aan- en afvoer, om stankoverlast tegen te gaan, om vissterfte te voorkomen en om de watergangen op goede diepte te houden. Bovendien heeft het baggeren een positieve invloed op de waterkwaliteit door herstel van de waterdiepte, verhogen van het zuurstofgehalte en vergroten van de overlevingskans voor vissen tijdens de vorstperiode. Na afloop van het baggerwerk worden de vissen in overleg met de hengelsportfederatie Groningen/Drenthe en hengelsportvereniging Appingedam weer teruggezet in de twee vijvers.