Hart- en vaatcafé OZG

WINSCHOTEN - Het Ommelander Ziekenhuis houdt donderdag 20 april, in samenwerking met de Hart- en Vaatgroep, haar tweede Hart- en Vaatcafé. Dit keer is het onderwerp ‘Hartfalen, mijn hart pompt niet goed, wat nu?’

Het Hart- en Vaatcafé is een ontmoetingsplaats voor hartpatiënten, partners, familie, mantelzorgers en andere belangstellenden. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in hotel/restaurant In Den Stallen, aan Oostereinde 10 in Winschoten. Iedereen is van harte welkom en deelname is gratis. Aanmelden is echter wel verplicht. Doel van deze bijeenkomst is in een informele sfeer lotgenoten en partners met elkaar in contact brengen en ervaringen, ideeën en zorgen uit te wisselen. Maar ook specialisten en verpleegkundigen ontmoeten en informatie inwinnen. Met de sprekers cardioloog mevrouw Permentier, hartfalenverpleegkundige mevrouw Switynk en diëtist mevrouw Damman komen onderwerpen als de hartfalenpolikliniek, het doen van testen, het gesprek met de specialist, de behandeling, medicatie en leefstijladvies aan de orde. Tot slot vertelt een ervaringsdeskundige (patiënt) zijn persoonlijk verhaal. Er is ruim de gelegenheid om te pauzeren en de informatie-stands te bezoeken. Na de pauze worden patiënt en zorgverlener in een panel met elkaar in gesprek gebracht, waarbij de zorgverlener alle vragen beantwoord. Aanmelden kan via: 088-066 1000 of aanmelden@ozg.nl onder vermelding van het emailadres, telefoonnummer en aantal personen.