Themamiddag verslavingen STIP Delfzijl Noord

DELFZIJL - Delfzijl Noord houdt woensdag 26 april van 13.30 tot 16.00 uur een themamiddag verslavingen in Betingestaete.

Er wordt veel gesproken en geschreven over verslavingen en hiermee aanverwante problematiek zoals schulden en zorgmijdend gedrag. Maar wat betekent dit nu concreet voor de betrokkenen.

Het STIP team in Delfzijl Noord wil hierover in gesprek met een ieder die hier in geïnteresseerd is en zich betrokken voelt. Er zijn sprekers van VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) en Lentis itgenodigd, die vanuit de praktijk verhalen vertellen. Verder is het de bedoeling dat er op een interactieve manier met elkaar in gesprek wordt gegaan.

Doel van deze bijeenkomst is, om meer en beter inzicht te krijgen in deze problematiek, waardoor er meer begrip zal ontstaan en mensen elkaar sneller zullen ondersteunen.