Dienstverlening Loppersum nu ook ‘s avonds

LOPPERSUM - De gemeente Loppersum gaat haar dienstverlening verruimen met een avondopenstelling.

Het KlantContactCentrum is nu ook op donderdagavond geopend, tot 19.30 uur. Burgemeester Albert Rodenboog merkt op dat Loppersum als kleine gemeente voortdurende bezig is de dienstverlening te optimaliseren: „Daar proberen we nu met de avondopenstelling aan tegemoet te komen. Ook werken we in Loppersum niet op afspraak. Dat is best bijzonder; waar heel veel gemeenten bewust hebben gekozen voor het invoeren van een afsprakensysteem, doen wij dat principieel niet.”

De komende jaren zal digitalisering in de dienstverlening een nog grotere rol gaan spelen. Zo moeten burgers en ondernemers in 2017 al hun zaken met de (gemeentelijke) overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen doen. Momenteel wordt er bijvoorbeeld een slag gemaakt met het digitaliseren van formulieren op de gemeentelijke website. Ook is de gemeente sinds januari te vinden op Facebook. „Dit biedt een extra, laagdrempelig kanaal om contact met ons te zoeken en het geeft ons de mogelijkheid om ook hier de dialoog met onze inwoners aan te gaan,” aldus Rodenboog.

Begin 2017 heeft de gemeente Loppersum via Waarstaatjegemeente.nl voor de tweede keer onderzocht hoe tevreden inwoners zijn over de gemeentelijke dienstverlening. „Ruim 500 inwoners namen de moeite mee te werken aan dit onderzoek, daar zijn we blij mee,” vertelt Rodenboog. „De uitkomsten zijn inmiddels bekend en Loppersum 'scoort' een gemiddelde 7,0.”

Uit de resultaten blijkt onder andere dat de inwoners van Loppersum nog meer, beter en eerder betrokken willen worden bij nieuwe (beleids)plannen.

De persoonlijke en betrokken dienstverlening blijkt ook bij het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente Loppersum. De servicenormen, vastgelegd het Kwaliteitshandvest van de gemeente, worden ruimschoots gehaald. Zo werd in 2016 gemiddeld 95% van de meldingen binnen de standaardtermijn afgehandeld (streven: 90%) en is de vastgestelde afhandelingstermijn van 8,2 werkdagen niet in het geding gekomen. Burgemeester Rodenboog: „Onze medewerkers losten de meeste meldingen binnen vijf werkdagen op.”