Woonservicezone Delfzijl met 80 woningen, AH en Lidl

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl wil op de kop van het centrum een Woonservicezone inrichten met in totaal zestig tot tachtig woningen en twee supermarkten.

De ontwikkeling van het concept ten zuidwesten van het Vennenplein vindt plaats met verschillende partijen, zoals woningcorporatie Acantus, woonzorgcentrum Burgemeester Van Julsingha en de Lidl. Deze opgave om het centrum te versterken past binnen de uitgangspunten van het Actieplan Centrum Delfzijl. Eind 2018 starten de voorbereidende werkzaamheden. „Het woonconcept is 'Wonen met een plus',” zegt burgemeester Gerard Beukema. „Bedoeld voor jong en oud. Ook mensen met een zorgvraag kunnen er zelfstandig wonen, omdat zorg, welzijn en voorzieningen dichtbij zijn. Hiermee spelen we in op de veranderingen op het gebied van zorg en huisvesting, die aansluiten bij de vraag van de doelgroep.” Daarnaast is het de bedoeling dat er in het plangebied twee supermarkten komen, Albert Heijn en Lidl. De Lidl wordt verplaatst uit de laagbouw van de Vennenflat. Voor de ontwikkeling en realisatie van 'wonen met een plus' hebben drie partijen zich aangemeld via een aanbestedingstraject. Uit de drie partijen selecteert de gemeente uiteindelijk één partij met wie de gebiedsontwikkeling verder wordt opgepakt.