Voedselbank Appingedam-Delfzijl hoogste score van Nederland: een 10

Delfzijl - De Voedselbank Appingedam heeft onlangs de hoogste score van Nederland gehaald, een 10.

Sinds enige jaren zijn alle voedselbanken in Nederland verplicht te voldoen aan de voedselveiligheidseisen die zijn vastgesteld door de Voedsel- en Warenautoriteit. In 2016 vond bij de Voedselbank Appingedam-Delfzijl de eerste controle plaats en bleek dat in belangrijke mate werd voldaan. Het destijds behaalde eindcijfer bedroeg een 9. Op 7 april werd door een inspecteur van bureau een onaangekondigde audit uitgevoerd. Daarbij werd geconstateerd dat de destijds geadviseerde kleine verbeterpunten waren gerealiseerd en hem niets anders restte dan de voedselbank Appingedam-Delfzijl opnieuw een certificaat te verstrekken en daarbij het cijfer toe te kennen. Het eindresultaat van de audit is door genoemd bureau gerapporteerd aan het hoofdbestuur van de Vereniging Voedselbanken Nederland. Op 12 april ontving de voedselbank de hartelijke felicitaties met daarbij de mededeling dat een dergelijk resultaat uniek is binnen de aangesloten voedselbanken. Alle medewerkers  zijn trots op het feit dat hun inspanningen om dit te bereiken op deze wijze zijn beloond.