Heropening Oorlogsmuseum Middelstum

Middelstum - Initiatiefnemer Ties Groenewold uit Middelstum heeft in 2015 bij de opening van zijn  oorlogsmuseum niet kunnen vermoeden dat het  een echte publiekstrekker  zou gaan worden.

Twee jaar later is door de vele ingebrachte en de door hem zelf aangekochte stukken het museum uit zijn voegen gebarsten. In nauw overleg met zijn vader is besloten om het museum intern te verhuizen in het pand aan de Oude schoolsterweg 24. Dar is Groenewold dan ook de hele winter druk doende mee geweest. Door de verhuizing is het nu ruimer van opzet en komen bepaalde aspecten van de oorlog beter tot hun recht, er is nu ook veel materiaal van Middelstum in oorlogstijd te zien. Tijdens de heropening op 22 april om 10.30 uur zullen er enkele personen geheel in sfeer in geallieerde uniformen aanwezig zijn. Het hele weekend is het museum vrij toegankelijk voor iedereen.