Zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl wordt versterkt

Eemshaven - Het waterschap Noorderzijlvest heeft op basis van recente onderzoeksresultaten het pakket versterkingsmaatregelen voor de zeedijk Eemshaven-Delfzijl vastgesteld. De aannemer brengt, in opdracht van het waterschap, op een aantal plekken bij de twaalf kilometer lange dijk geotextiel, kleidepots en sensoren aan. De NAM vergoedt de kosten van deze maatregelen en de bijkomende onderzoekskosten.

Uit grondonderzoek blijkt dat de zeedijk beter bestand is tegen aardbevingen dan verwacht. Drie jaar geleden werd nog ingeschat dat de dijk met damwanden zou moeten worden verstevigd. Na recent onderzoek is gebleken dat dit nodig is. De relatief bescheiden inspanningen, zoals het aanbrengen van geotextiel, kleindepots en sensoren, zouden volgens het waterschap afdoende moeten zijn. De dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen waterschappen en Rijkswaterstaat om dijken en andere waterwerken te verbeteren en voor te bereiden op hogere waterstanden in de toekomst.