MuzeeAquarium pas eind dit jaar open

Delfzijl - De opening van het  nieuwe MuzeeAquarium in Delfzijl loopt forse vertraging op.

De bedoeling was het museum, waarin ook de VVV wordt gehuisvest, nog voor het zomerseizoen, op 1 juni, te openen. Waarschijnlijk gebeurt dat niet eerder dan in het najaar, op zijn vroegst september. De werkzaamheden zijn de afgelopen periode zeer voorspoedig verlopen. Achter de oude bunker, waaraan het nieuwe museum met een toegangssluis is verbonden, is de nieuwbouw bijna volledig gerealiseerd, met het voormalige wedstrijdzwembad als de nieuwe entree. De oplevering zou zelfs deze week al  zijn. Dat is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De aanleg van de te versterken zeedijk loopt vertraging op. Dat heeft mede te maken met de periode van inklinking van de nieuw gestorte grond op het dijklichaam aan de zuidzijde van het MuzeeAquarium. De aanleg van het daarop aan te sluiten nieuw stuk dijk rond het museum laat daarom langer op zich wachten. De bunker gaat straks voor een groot deel op in de nieuwe verhoogde dijk. Waterschap Noorderzijlvest prakkizeert ook nog over de manier waarop dat het beste kan. Daardoor gaan ook  zaken als de aanleg van leidingen en kabels en het herinrichten van de omgeving  minder vlot dan gepland.   Omdat met museum ook nog niet normaal bereikbaar is - er staan hekken omheen - blijven de spullen in de opslag in Groningen.  De vertraging is een flinke tegenvaller voor de vrijwilligers die staan de trappelen om alles in te richten. Het betekent ook een flinke financiële aderlating voor het museum dat in de zomermaanden altijd het meeste publiek trekt.