Honderd iepen langs N360 bij Delfzijl

Delfzijl - Langs de N360 bij Delfzijl worden honderd resistente iepen geplant. Landschapsbeheer Groningen voert deze herplant uit in opdracht van de Stichting Groninger Bomenwacht.

De iep, een hoogopstaande, smalle boom met een uitwaaierende kroon hoort van oorsprong thuis op de Groningse klei. De boom is stormbestendig en daardoor goed bestand tegen de weersomstandigheden in de regio. De afgelopen decennia werd de iep bedreigt door de iepziekte, een schimmelziekte die door een kevertje wordt overgebracht van boom naar boom. Tegenwoordig bestaan er ook ziektebestendige iepenrassen en daarmee is de tijd rijp voor een comeback van boom in het noordelijk zeekleigebied. Herplant iepen in de Waddenregio Tot en met dit voorjaar plant de Stichting Groninger Bomenwacht samen met Landschapsbeheer Groningen bijna 3.500 iepen in de Waddenregio van Groningen. Dit was nodig omdat de iep in het noordelijk zeegebied dreigde te verdwijnen als gevolg van de iepziekte. Projectleider Ivon Benus van Landschapsbeheer Groningen: “Dat zijn mooie aantallen om de door iepziekte weggevallen iepen te compenseren. Van oudsher staat de iep als wegbeplanting langs wegen, op boerenerven en soms als solitaire boom in het open landschap. Deze voor het Groningse landschap zo kenmerkende boom kan wel 20 tot 25 meter hoog en meer dan 100 jaar oud worden!” Variëteit De helft van de nieuwe iepen wordt aangeplant op particuliere erven, de andere helft langs wegen. Langs de N360 worden twee soorten resistente iepen aangeplant. Daarnaast worden op andere plaatsen verschillende variëteiten aangeplant om de verspreiding van de iepziekte zoveel mogelijk te beperken. De herplant van iepen is mogelijk dankzij bijdragen van het Waddenfonds en de provincie Groningen.