Groningers pakken 'breitrein' tegen de gaswinning

Amsterdam - Groningers, Agnes Bakker en Milieudefensie maakten donderdag van hun trein naar Den Haag een 'breitrein'.  Zij breien voor de actie: Gronings gas, brei er een eind aan. Met deze nationale actie vragen ze de aandacht van de politiek voor de noodzaak van duidelijke afspraken in het nieuwe regeerakkoord. Ze vragen de gaskraan te sluiten en de Groningers niet langer in de kou te laten staan.

In het hele land wordt 100 dagen gebreid. Eind juni is de deken af en wordt deze onthuld in Den Haag. De Grootouders voor het Klimaat droegen in Den Haag ook al een steekje bij en ook in Haarlem, Amsterdam en Brabant wordt gebreid. Iedereen in Nederland kan meedoen: thuis, in een breicafé, op school of in een verzorgingshuis. De trein rijdt van Groningen, via Leeuwarden en Amsterdam naar Den Haag. "Daarmee laten we zien dat we gedupeerde Groningers een warm hart toedragen", zegt Evert Hassink van Milieudefensie. "Met het breiwerk dat eind juni wordt onthuld, hebben we ook een gezamenlijke boodschap voor de nieuwe regering: geef Nederland duidelijkheid over hoe en wanneer de gaskraan dicht gaat. Zodat we er straks ook zonder gas warmpjes bij zitten." Harde afspraken In het regeerakkoord moeten harde afspraken komen over het dichtdraaien van de gaskraan en over de manier waarop gedupeerden van de aardgasbevingen worden gecompenseerd, zo stelt Evert Hassink van Milieudefensie. “De gaswinning in Groningen veroorzaakt grote ellende. Maar iedereen weet inmiddels dat er voor gas geen plaats is in een duurzame toekomst. Brei daarom mee en maak van elke trein een breitrein.“ Klem zitten "Ik ben een stadjer, uit de stad Groningen, en ik had half jaar geleden ook geen idee wat zich zo dicht bij mijn huis afspeelde", zegt kunstenares Agnes Bakker. "Ik ben enorm geraakt door de verhalen die ik de afgelopen maanden heb gehoord. De impact van het wonen in een onveilig gebied en huis, klem zitten. Maar ook hartverwarmende momenten van solidariteit en kracht. We gaan nu het verhaal van Groningen delen met de rest van het land en zo samen de aandacht geven en de aandacht vrágen die we nodig hebben voor de toekomst van Groningen en de rest van het land." https://twitter.com/milieudefensie/status/855047300892299267