Informatieavond 'De Wind in de Zijlen'

DELFZIJL - Afgelopen dinsdag 18 april heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de regiegroep ‘De Wind in de Zijlen’ in de recreatiezaal van Hoogwatum Delfzijl.

De avond werd ingeleid door de initiatiefnemers Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen en Ellen Bos van Value2share. Dit alles onder de bezielende leiding van Hanneke Kappen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeente, een flink aantal eerstelijns zorgverleners en de stichting GOEDZO, in totaal een kleine 50 personen. Gesproken werd over de eerste uitkomsten van het project De Wind in de Zijlen. Er zijn ervaringsverhalen over de gezondheidszorg en het welbevinden van een aantal inwoners van Delfzijl gedeeld. Na de pauze is er gewerkt in werkgroepen om een beeld te gaan schetsen hoe de zorg in Delfzijl er in de toekomst uit moet gaan zien, met het begrip Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheid van de mens om zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De uitkomsten van de regiegroep en de nabespreking van de werkgroepen gaven aan dat er nog een hoop werk is te verzetten. De avond werd door Hanneke besloten met een positieve en vrolijke noot.