In gesprek over ingrijpende opgave rond duurzame energie

UITHUIZEN - De provincie organiseert bewonersavonden om het gesprek aan te gaan over duurzame energie. Dinsdag 9 mei vindt de bewonersbijeenkomst plaats in het dorpshuis De Fakkel in Uithuizen. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

In 2020 wordt ongeveer 21% van de energie in Groningen duurzaam opgewekt. Het provinciale beleid daarin ligt mooi op koers. En dan? Nieuw beleid moet er vanaf 2020 voor zorgen dat in 2035 60% van de energie duurzaam wordt opgewekt en dat Groningen in 2050 de volle 100% duurzaam realiseert. Dat is een ingrijpende opgave. Naast energiebesparing zullen alle vormen van duurzame energie nodig zijn om dat te bereiken: biomassa, windenergie, zonne-energie en duurzame warmte. Dat gaat ook iets betekenen voor ons omringende landschap. Hoe zorgen we ervoor dat in 2050 alle energie in Groningen duurzaam wordt opgewekt? Onder welke voorwaarden kan dat een plek krijgen in het landschap? Wat zijn uw ideeën over het verdelen van de lusten en lasten? Gedeputeerden Nienke Homan (duurzame energie) en Fleur Gräper - van Koolwijk (ruimtelijke ordening) gaan hierover met bewoners in gesprek. Tijdens de bijeenkomsten wordt de ambitie van de provincie toegelicht, de opgave verkend en gaat men in gesprek over de vraag hoe de energietransitie succesvol kan zijn. Praat mee en laten weten hoe u over de energieopgave denkt. Het is belangrijk dat geïnteresseerden zich vooraf aanmelden voor deze bijeenkomst, zodat men zeker is van een plekje. Per avond kunnen maximaal 35 deelnemers aanwezig zijn, zodat ook echt actief met elkaar van gedachten kan worden gewisseld. Als de belangstelling veel groter is, dan wordt er een een extra avond georganiseerd. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via www.provinciegroningen.nl/duurzameenergie.