Vierde bijeenkomst werkgroep Stark en Fier

UITHUIZEN - Op maandag 8 mei organiseert de werkgroep Stark en Fier Eemsmond een vierde bijeenkomst onder het motto: Positieve energie wek je zelf op! De goede energie terug in ons dorp.

Deze vierde bijeenkomst van Stark en Fier is gewijd aan het onderwerp informatie. Wat zijn de plannen voor inspectie en versterking in mijn dorp? Wanneer is mijn huis aan de beurt? Wat gebeurt er met mijn huis als er wordt versterkt? Moet ik mijn huis uit? Om een antwoord te krijgen op deze vragen èn om onze ervaringen te vertellen zijn het versterkingspunt Eemsmond (NCG) en de gemeente Eemsmond uitgenodigd. Het versterkingspunt heeft informatie over welke gebouwen er wanneer geïnspecteerd en versterkt gaan worden. Daarnaast is de gemeente bezig om per dorp een gebiedsversterkingsplan te maken. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 mei in het Vincentiusgebouw, Sint Vincentiusstraat 6 9981 AX in Uithuizen. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Consumpties zijn (contant) voor eigen rekening en een bijdrage voor de onkosten wordt zeer gewaardeerd. De avond wordt georganiseerd door Werkgroep Stark en Fier Eemsmond, voor meer informatie en aanmelding: starkenfier@gmail.com en de Facebookpagina van Stark en Fier.