Vakantiespelen Kriebeldam zoekt leiders

APPINGEDAM - De kindervakantiespelen Kriebeldam is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Met het feestgedruis van het 50-jarig bestaan van vorig jaar nog in het achterhoofd, is de organisatie weer druk bezig met de editie van dit jaar. En alle ideeën kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer er weer voldoende vrijwilligers zich aanmelden om de kinderen te begeleiden.

Men is op zoek naar jongeren van 16 jaar en ouder voor de begeleiding van de groepen. Ben je 14 of 15 jaar dan kan je je aanmelden als hulpleiding. Je wordt dan als extra begeleider op een groep ingepland of voor het doen van allerlei hand en spandiensten.

Kriebeldam wordt normaalgesproken altijd tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie gehouden. Vorig jaar is ervoor gekozen om één week te houden. De planning is om dit jaar weer twee weken te organiseren. De eerste week is van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juli en de tweede week van maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus.

Aanmelden kan via de website: www.kriebeldam.nl. De aanmeldingsformulieren voor kinderen worden in een later stadium via de basisscholen in Appingedam uitgedeeld.