Team Olingertil klaar voor kindcentrum

APPINGEDAM - Het samen scholen in De Olingertil krijgt steeds meer vorm. Teamleden van de verschillende disciplines hebben gezamenlijke scholing gevolgd.

Dit om te zien op welke wijze de samenwerking tussen onderwijs en opvang kwalitatief sterk ontwikkeld en uitgebouwd kan worden. Op de afsluitende cursusavond zijn de deelnemers gediplomeerd en hebben ze een aantal uitgewerkte ideeën gepresenteerd die de komende periode zichtbaar gaan worden in de structuur.

In het Integraal Kind Centrum Olingertil is de samenwerking tussen het onderwijs en de opvang goed geregeld. Leerkrachten van de basisscholen De Citer’ en Jan Ligthart werken met de pedagogisch medewerkers van Kids2B vanuit dezelfde visie aan het begeleiden van de leerlingen. In een integraal kindcentrum is het de bedoeling dat verschillende partners en organisaties in gezamenlijkheid meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk. Dat ze elkaar nodig hebben om een sterke pedagogische omgeving te creëren.

Daarom wordt het integraal kindcentrum in de wijk Oling ook als één organisatie aangestuurd en vormen alle medewerkers samen één multidisciplinair team.