NCG krijgt ruim 500 meer schademeldingen

Delfzijl - dE Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft in het eerste kwartaal van 2017 2.435 schademeldingen in behandeling genomen, ruim 500 mee dan in het vorige kwartaal.

Toen kamen er 1.897 meldingen binnen. Het aantal schademelders dat kiest voor herstel van de schade is iets gestegen. In het eerste kwartaal koos ongeveer een derde van de melders met aardbevingsschade voor herstel van de schade in plaats van uitbetaling. In het laatste kwartaal koos een op de vier bewoners hiervoor. Op 31 maart 2017 heeft NCG 121 complexe dossiers in behandeling. Gedurende het eerste kwartaal zijn 34 dossiers aangemeld en 43 dossiers afgehandeld. Van de 43 afgehandelde dossiers waren 12 daadwerkelijk complex.uitgebracht. In het eerste kwartaal zijn in de kern van het aardbevingsgebied 577 woningen geïnspecteerd om te kunnen bepalen of versterking nodig is. Om alle woningen en gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied binnen vijf jaar te kunnen beoordelen, inspecteert NCG in 2017 5.000 woningen en 300 andere gebouwen. Om dit te realiseren heeft het Centrum Veilig Wonen in het eerste kwartaal extra inspectiebureaus gecontracteerd. Met het op sterkte brengen van de inspectiecapaciteit kunnen de resterende inspecties plaatsvinden om de 5.300 inspecties in 2017 te realiseren. Verder zijn in Overschild inspecties gestart in het kader van een proefproject voor de versterking van agrarische bedrijven. Medio 2016 zijn 55 woningen geselecteerd voor opkoop vanuit de Pilot koopinstrument. Ondertussen zijn een aantal woningeigenaren erin geslaagd om hun woning zelf te verkopen. Vanwege het vertrek van deze woningeigenaren uit de regeling is ruimte vrijgekomen binnen het beschikbare budget van €10 miljoen. Daardoor kon NCG vijf nieuwe woningen toevoegen aan de regeling. Deze eerstvolgende vijf eigenaren op de lotinglijst hebben een aanbod gekregen voor de opkoop van hun woning. Wanneer blijkt dat er door tussentijdse verkoop van woningen of andere redenen opnieuw ruimte binnen het budget van €10 miljoen vrijkomt dat wordt de volgende op de lotingslijst geselecteerd. Tot op heden zijn in totaal veertig koopovereenkomsten tweezijdig ondertekend. De eerste woningen uit de proef zijn begin april 2017 opgekocht.