Drie ton van provincie voor Gezondheidscentrum Delfzijl

DELFZIJL - Gedeputeerde Sten van Groningen hebben, onder voorbehoud van positieve besluitvorming van Provinciale Staten, besloten een bijdrage van 300.000,-- te verlenen voor de realisering van een gezondheidscentrum in het centrum van Delfzijl.

In het voormalige postkantoor kunnen vanaf begin 2018 patiënten terecht voor uiteenlopende diensten op het vlak van gezondheidszorg. Er zal ook eeen aantal secialisten van het ziekenhuis spreekuur houden. GS verlenen deze bijdrage omdat zij het gezondheidscentrum zien als een goed antwoord op de sluiting en het vertrek van het Delfzicht ziekenhuis en als een welkome aanvullingop het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg.