Nieuwe stichting IVAK voor kunst- en cultuuronderwijs

DELFZIJL - Er is een nieuwe Stichting IVAK opgericht voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Dit centrum voor kunst en cultuur stelt zich ten doel enerzijds cultuuronderwijs op de scholen te stimuleren en te ontwikkelen, en anderzijds het aanbod van lessen en cursussen muziek, dans, theater, beeldend op zoveel mogelijk locaties mogelijk te maken. Dat gebeurt door onder andere lesfaciliteiten te bieden en promotionele ondersteuning.

Op deze wijze hoopt Stichting IVAK een forse bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in deze regio. Stichting IVAK is ontstaan uit het besluit tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IVAK, de Cultuurfabriek. Op verzoek van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Delfzijl is een plan gemaakt dat in december 2016 aan de gemeenteraden is gepresenteerd.

Stichting IVAK wil sterk investeren in nieuwe samenwerkingsinitiatieven op het snijvlak van amateurkunst en onderwijs, maar wil ook de link leggen naar maatschappelijke organisateis, zorg, toerisme, bedrijfsleven en overheid. Er worden inmiddels al met verschillende partijen gesprekken gevoerd en de eerste resultaten zijn er, in de vorm van samenwerkingsoverenkomsten met de provinciale ondersteuningsorganisaties op gebied van cultuuronderwijs (K&C, Drenthe) en amateurkunst (VRIJDAG, Groningen).

Interim-directeur Johan Boonekamp: „Stichting IVAK is het bedrijventerrein voor cultuureducatie in de DAL-regio en wil cultuureducatie in het onderwijs nóg beter en mooier maken. Wij investeren in cultuureducatie voor iedereen; van jong tot oud, van starter tot gevorderde, van arm tot rijk. Stichting IVAK initieert, stimuleert, participeert, investeert en realiseert. Dit doen wij samen met onze netwerkpartners. Zo werken wij mee aan een aantrekkelijke DAL-regio.”

Stichting IVAK is onafhankelijk en wordt bestuurd door Harrie Houwerzijl (voorzitter), Gerdie Klaassen (lid) en Henk Smit (lid).