Ergernis over auto’s en vrachtverkeer in centrum Delfzijl

DELFZIJL - Er bestaat onder winkeliers en winkelend publiek veel ergernis over auto’s en vrachtverkeer in het centrum van Delfzijl.

Dat heeft raadslid Luc Schumer van Fractie 2014 geconstateerd tijdens ‘de vele uren die ik de afgelopen periode heb doorgebracht in het centrum van Delfzijl.’ Schumer is wel tevreden over het nu toegestane fietsen. „Het is mooi te zien dat fietsen in het vernieuwde centrum een goede maatregel is gebleken. Ergerlijk is echter dat niet alleen fietsers, voetgangers en taxi’s gebruik maken van het centrum maar ook de gehele dag door andere auto’s en vrachtauto’s. Tevens wordt er geregeld uren geparkeerd.” Volgens de aanwezige verkeersborden zijn alleen voetgangers, fietsers en taxi’s toegelaten tot het centrum van Delfzijl. Schumer merkt dat er niet echt tegen overtreders wordt opgetreden. „Uit informatie van het winkelend publiek en de plaatselijke middenstand is mij gebleken dat de handhavers en de politie niet adequaat genoeg optreden tegen de overtreders. Ook heb ik dat zelf meerdere malen kunnen constateren.” Schumer heeft schriftelijke vragen naar het college van B en W gestuurd om het probleem onder de aandacht te brengen. Hij vraagt zich af of de verkeeersbesluiten wel rechtsgeldig zijn en of er ook venstertijden bestaan voor de bevoorrading. De eerse vraag is meteen recht voor zijn raap: ‘Is het college met mij van mening dat het een rommeltje is met betrekking tot de verkeerssituatie in het centrum van Delfzijl? Zo ja, wat denkt u er aan te gaan doen en zo neen, waarom niet?’