Taalcafé Uithuizen in eerste jaar groot succes

UITHUIZEN - Het Taalcafé in Uithuizen vierde dinsdag haar eenjarig bestaan. Na een jaar is duidelijk dat het café zijn bestaansrecht verdient.

In het Taalcafé komen deelnemers uit verschillende landen elke dinsdagochtend in de bibliotheek in Uithuizen bijeen, waar ze Nederlanders ontmoeten. Alle betrokkenen omschrijven het eerste jaar als een ‘groot succes’.

Tijdens het Taalcafé is Nederlands de voertaal. Gezamenlijk wordt gesproken over tal van onderwerpen, en af en toe doen ze samen een spel. De opzet is om op een zo laagdrempelig mogelijke wijze met elkaar in gesprek te zijn en zo – onder meer – taalvaardigheid op te doen. Het Taalcafé is een samenwerking tussen Humanitas, Bibliotheek Uithuizen, de gemeente, WerkpleinAbility, Vluchtelingenwerk Noord Nederland en MJD.

Tijdens de viering spraken de aanwezigen over het thema muziek, maar zongen ze ook met elkaar. Eén van de medewerkers had een lied over het Taalcafé gemaakt op de wijs van ‘In Holland staat een huis’. Verder zongen ze diverse kinderliedjes zoals ‘Hoedje van papier’, maar ook een lied uit Eritrea over afscheid nemen van school nadat je je diploma hebt gehaald en een kinderlied uit Syrië dat ging over een konijntje.

Tijdens de koffie en thee waren er allerlei zoete hapjes uit verschillende landen. De deelnemers kijken terug op een gezellige ochtend waar met veel enthousiasme is gepraat, gezongen en gelachen.

Iedereen heeft zin in het tweede jaar van het Taalcafé. Wie belangstelling heeft om mee te doen met het Taalcafé, is van harte welkom. Het Taalcafé is elke dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur in de bibliotheek in Uithuizen.