Geen bezwaar meer tegen nieuw windpark Delfzijl

DELFZIJL - De windturbines voor het nieuwe Windpark Delfzijl Midden kunnen worden geplaatst.

Tenmminste, wat de Commissie m.e.r. betreft. Die heeft het milieueffectrapport voor bedrijventerrein Oosterhornin Delfzijl opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangepaste rapport voldoende milieuinformatie bevat voor de besluitvorming over het windpark en het geurbeleid. ‘Zo zijn de milieueffecten van het windpark nu duidelijk in beeld gebracht. De beschrijving van het provinciale geurbeleid en de effecten van geurhinder zijn nu ook inzichtelijk. De gemeente Delfzijl stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het bedrijventerrein’Oosterhorn. Dit terrein biedt ruimte aan zware industrie, havengebonden activiteiten en windturbines. Voordat de gemeenteraad (bestemmingsplan) en de provincie Groningen (omgevingsvergunning) een besluit nemen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie miste in een eerdere versie van het rapport de nodige milieu-informatie over het windpark en de geurhinder. Daarom is het rapport aangepast. Het aangepaste rapport onderbouwt helder hoe groot het windpark moet zijn dat op deze locatie moet komen. Duidelijk is geworden dat variatie voor de opstelling van windturbines met minder effecten op landschap en leefomgeving niet realistisch is op deze locatie.