Bijeenkomst Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren

GRONINGEN - De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) gaat zich maandag presenteren aan leden en belangstellenden.

De VGME is een belangenverenging voor monumenteigenaren die schade en andere gevolgen ondervinden veroorzaakt door mijnbouw/gaswinning.

Het beschermen van het bedreigde Groninger bouwkundig cultureel erfgoed is de primaire drijfveer van de vereniging. Verval, verminking of zelfs sloop moet gestopt worden, meent de club. Als verenigde monument eigenaren bundelen ze de krachten om weerstand te bieden en daarmee goede en toekomstbestendige oplossingen te veroorzaken.

De vereniging ziet het als haar taak om eigenaren te ondersteunen door het realiseren van maatwerk met inzet van deskundig en bevlogen specialisme. Maatwerk dat met de bestaande procedures praktisch niet uitvoerbaar is en dus ellenlange wachttijden en opschorten ten gevolge heeft.

Oplossingen moeten vanuit het perspectief van de eigenaar benaderd worden, vindt de VGME). Per slot van rekening gaat het om zijn/haar eigendom, veiligheid en welzijn.

De bijeenkomst is maandag 22 mei om 19:30 uur in de Remonstrante kerk, Coehoornsingel 14 in Groningen. Aanmelding is gewenst via: www.groningermonument.nl.