Walbeschoeiing Solwerderstraat rond

APPINGEDAM - De gemeenteraad van Appingedam is na vijf jaar van gesteggel unaniem akkoord gegaan met het plan voor de aanleg van een nieuwe damwand langs het Damsterdiep bij de Solwerderstraat Oost.

Wethouder Martien van Bostelen vroeg de raad akkoord te gaan met het ontwerp van de stalen damwand met deksloof ter vervanging van de houten damwand en daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1,45 miljoen. Bijna 1 miljoen euro van dit bedrag komt ten laste van de gemeente. Het restant wordt bekostigd door het waterschap Noorderzijlvest. Lange tijd maakten de bewoners zich zorgen over de snel teruglopende kwaliteit van de aanwezige houten beschoeiing. Zij zouden wellicht voor de kosten van de nieuwe beschoeiing moeten staan.   Afgelopen jaar is echter gebleken dat het waterschap in de toekomst staat voor het groot onderhoud en de vervanging. Dit is de afgelopen maanden ook juridisch vastgelegd in een overeenkomst.