Burgemeester Van de Nadort vertrekt naar Friesland

TEN BOER - De gemeenteraad van de Friese gemeente Weststellingwerf heeft zich unaniem uitgesproken voor de benoeming van André van de Nadort als hun nieuwe burgemeester.

Voor de gemeente Ten Boer betekent dit afscheid van een betrokken bestuurder met oog én aandacht voor de eigen inwoners. Dit kwam het meest zichtbaar tot uitdrukking in de wijze waarop hij, zowel voor als achter de schermen, de belangen van de eigen inwoners heeft behartigd in het gaswinningsdossier.

Afhankelijk van de beslissing van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en de te lopen procedure in Den Haag, is de verwachte ingangsdatum van zijn nieuwe ambt deze zomer. De gemeenteraad van Ten Boer zal met Commissaris van de Koning Renée Paas spreken over de invulling van de burgemeesterspost tot 1 januari 2019. Op deze datum fuseert Ten Boer met de gemeente Groningen. Burgemeester Van de Nadort zou dan zijn functie neerleggen. Nu geeft het burgemeesterschap van Weststellingwerf hem de kans om in een nieuwe gemeente zijn rol voort te zetten.