Drie scholen Loppersum versterkt

LOPPERSUM - De basisscholen in de gemeente Loppersum veranderen de komende jaren ingrijpend. Het doel is de scholen dusdanig te versterken, zodat zij bestand zijn tegen de gevolgen van de gaswinning.

Alle panden hebben bouwkundige aanpassingen nodig om aardbevingsbestendiger te worden. Zo ook de basisscholen in ‘t Zandt, Zeerijp en Westeremden. OBS de Zandplaat, OBS de Wilgenstee en OBS Abt Emo, samen de netwerkschool, zullen de komende jaren versterkt worden. Wethouder Bé Schollema weet dat het een ingrijpende gebeurtenis gaat worden. „Verhuizen naar een tijdelijke school en daarna weer terug naar een compleet vernieuwde school, is een impactvolle gebeurtenis voor kinderen, ouders en de onderwijsteams. Een school hoort een veilige plek te zijn waar je jezelf kunt zijn en later mooie herinneringen aan over houdt. Dit geldt zeker voor de kinderen in deze gemeente, waar al zoveel onrust is door de gevolgen van de gaswinning.” De afgelopen weken zijn de ouders van de leerlingen en de onderwijsteams van de drie scholen geïnformeerd over de stand van zaken van het bouwkundig versterken. De versterking van de school wordt ook zo ingepast, dat het gebouw toekomstbestendig gebruikt kan worden. Er worden ook energiebesparende maatregelen gnomen en maatregelen in het kader van onderwijsverbetering. Voor de leerlingen wordt gezocht naar alternatieve huisvesting. Schollema: „Voorwaarde is tijdelijke huisvesting in hun eigen dorp, de kinderen krijgen al genoeg voor hun kiezen. Het vervolg zal zijn dat we hier op korte termijn met het dorp over in gesprek gaan.” De verbouwingen bieden ook een kans voor de dorpskernen in de gemeente Loppersum. „Door nu actie te ondernemen, wordt het onderwijs - inclusief de huisvesting - gewaarborgd voor de toekomst. Daar waar scholen in andere krimpgemeenten bedreigd worden met sluiting, zijn onze kinderen verzekerd van onderwijs in hun eigen gemeente en vaak zelfs in eigen dorp,” aldus wethouder Schollema.