Loppersum koopt AH

LOPPERSUM - Wethouder Pier Prins: „Met de aankoop van dit pand ontstaat ruimte voor verdere herontwikkeling in het centrum van Loppersum. We kopen dit pand voor de sloop en zullen samen met de ondernemers en het dorp optrekken om tot een gedragen plan voor nieuwe bestemming te komen.

„De gemeente wordt per 1 juli 2017 eigenaar van Hogestraat 4. De aankoop en sloop biedt mogelijkheden voor zowel de korte als lange termijn. Na de sloop is weer een betere verbinding mogelijk tussen de supermarkt en de winkels aan de Hogestraat. Het is wel de bedoeling om tot een passende nieuwe invulling te komen. Zo kan het perceel bijvoorbeeld gebruikt worden voor tijdelijke winkelunits tijdens de versterking van de winkelpanden in het centrum van Loppersum. Op lange termijn kan gekeken worden naar nieuwbouwplannen om winkels en diensten meer in het centrum bijeen te brengen, zoals steeds de bedoeling is geweest.