Cynthia Heinen ook directeur MuzeeAquarium

DELFZIJL - Cynthia Heinen is per 1 juli de nieuwe directeur van het MuzeeAquarium Delfzijl.

Het gaat om een parttime functie. Heinen is en blijft tevens directeur van het Museum Stad Appingedam. De combinatie van deze beide functies heeft als voordeel, dat op de samenwerking tussen beide musea kan worden verbeterd en versterkt. Het MuzeeAquarium bevindt zich in een overgangsfase van (ver-)nieuwbouw, herinrichting en verhuizing. De taak van Heinen zal in eerste instantie vooral bestaan uit het op uiteenlopende manieren mede vormgeven en begeleiden van de laatste fase van dit proces. Aandachtspunt vormt tevens de organisatie. Na afronding hiervan zal zij zich met name richten op meer museaal-inhoudelijke aspecten en de promotie van het museum.