Onderzoek naar mogelijkheden DAL-gemeente

DELFZIJL - De colleges van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum doen in opdracht van hun gemeenteraden onderzoek naar de bestuurlijke toekomst. Die ligt mogelijk toch in een DAL-gemeente.

In het najaar van 2017 zal vervolgens een gelijkluidende vergaderdatum ingepland worden voor de afzonderlijke gemeenteraden zodat ze ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018), een richtinggevende uitspraak over die bestuurlijke toekomst van de DAL-gemeenten kunnen doen. In alle drie de gemeenteraden is de vraag relevant wat het verschil in perspectief is ten opzichte van eerdere voorkeursvarianten voor gemeentelijke herindeling.. De college's hebben besloten rondom drie thema's nader onderzoek te gaan doen: de financiële positie van drie gemeenten; het organiseren van overheidsnabijheid (en burgerparticipatie) en een strategische agenda voor de komende decennia. Naar verwachting komen de uitkomsten van de onderzoeken na de zomer beschikbaar. De colleges van de drie gemeenten zullen deze uitkomsten in een gezamenlijke, opiniërende bijeenkomst delen met hun gemeenteraden. Ook de inwoners van drie gemeenten worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. De colleges nemen de resultaten van de bijeenkomsten met raden en inwoners mee in hun eindrapportage.