Inzameling vreemd- en oud geld AH Siddeburen voor oogoperaties

SIDDEBUREN - Lionsclub Slochteren Skiramere en Albert Heijn Bianca & Harry Zweepe in Siddeburen hebben een verzamelzuil voor oud en vreemd geld in beheer.

Grote hoeveelheden daarvan zijn toch heel waardevol, doordat ze via de juiste kanalen worden verkocht. Fight for Sight, een samenwerkingsverband tussen Lions Nederland en Wilde Ganzen, verzamelt dit vreemd- en oud geld door inzamelzuilen te plaatsen in supermarkten. Van de opbrengst worden staaroperaties in arme landen uitgevoerd. De resultaten zijn verbluffend. Inmiddels zijn door Fight for Sight al duizenden van dit soort eenvoudige oogoperaties betaald.

Elke € 10 wordt door Wilde Ganzen met 50% verhoogd tot € 15. De opbrengst van de actie gaat naar oogklinieken in arme derde wereldlanden. Een eenvoudige oogoperatie kost daar € 30. Beleid is dat met oogklinieken aldaar wordt afgesproken dat ze een rijke blinde voor een staaroperatie € 45 vragen. Ze houden daar € 15 van over.

Met de Lions bijdrage van € 15 heeft de kliniek dan weer € 30 om een arme blinde gratis te opereren. Sinds de start van de actie in 2005 werd € 425.000 bijeengebracht, goed voor 28.333 oogoperaties.