Site met foto’s historie ziekenhuizen

DELFZIJL - Wie heeft er nog historische foto’s van de locaties Delfzicht en/of Lucas van het Ommelander Ziekenhuis Groningen? luidt de vraag. Het ziekenhuis gaat het komende jaar de foto’s samenbrengen op deze speciale website. Op die manier ontstaat er online een historische foto-collectie van de beide locaties. Het ziekenhuis roept mensen uit de regio op om via de website www.delfzichtlucasinbeeld.nl eigen foto’s te plaatsen om zo een mooi beeld te krijgen van de ontwikkeling van beide ziekenhuizen sinds hun bouw tot nu.

Medio 2018 verhuist het Ommelander Ziekenhuis naar de nieuwbouw in Scheemda. De ziekenhuisgebouwen in Delfzijl en Winschoten gaan daarna over in andere handen. Het ziekenhuis wil de historie van deze beide panden, die in Winschoten begon in 1926 en in Delfzijl in 1969, bewaren. In samenwerking met de afdeling Applicatieontwikkeling van het Noorderpoort in Groningen werd daarvoor de fotowebsite Historie Delfzicht en Lucas in beeld ontwikkeld. Op deze website kunnen foto’s geplaatst worden van (bijzondere gebeurtenissen in) de panden in de vroegere jaren.

De eerste foto's uit het ziekenhuisarchief staan inmiddels op de site. Iedereen, die een bijzondere foto heeft van het ziekenhuis van vroeger of van een belangrijke gebeurtenis in het ziekenhuis, kan deze op de site uploaden. Bezoekers van de site kunnen bij geplaatste foto’s een reactie voegen, waarin ze vertellen welke herinnering de foto bij hen oproept.