Politicus Yang Soo Kloosterhof wordt ondernemer

APPINGEDAM - Oudwethouder Yang Soo Kloosterhof van de gemeente Appingedam is sinds kort ondernemer. Met zijn nieuwe onderneming CompYstum probeert hij hetzelfde doel te bereiken als toen hij in de politiek zat.

“Het is niet meteen een voor de hand liggende keuze geweest om een onderneming te starten,” geeft Kloosterhof toe. “Toen ik twee jaar gelden afscheid nam als wethouder heb ik best lang nagedacht over wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan. Het klinkt misschien raar, maar je gaat een heel proces door waar ook een stukje rouwverwerking in zit. Dat zal iedereen hebben die stopt met een baan. Gelukkig werd ik goed begeleid door een coach. Zo’n traject is ook onderdeel van het ouplacement waar je verplicht aan deelneemt. In die periode heb ik ook met veel mensen gesproken. Mensen die ik ken, maar ook voor mij toen onbekende mensen. Telkens bleek heel duidelijk dat het doel om een bijdrage te leveren aan de maatschappij nog steeds aanwezig was en ook de drijfveren onveranderd zijn gebleven. Regelmatig kreeg ik de vraag of ik daar niet als ondernemer wat mee wilde gaan doen. Uiteindelijk besloot ik om dat te gaan doen. In januari heb ik mij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en sindsdien ben ik druk bezig met de voorbereidingen, zoals het merk in de markt zetten. Sinds kort treed ik ook actief naar buiten met mijn bedrijf ComposYtum.”

“Ik richt mij op maatschappelijke vraagstukken en zoek daarbij naar verbindingen die niet meteen voor de hand liggen,” vervolgt Kloosterhof. “Een van de projecten doe ik samen met Arjan Luchies van Perspectief op Energie. Samen hebben we de startup MijnEnergievoordeel opgezet. Deelnemers gaan met hulp van coaches aan de slag om in huis zoveel mogelijk energie te besparen. Zij krijgen direcct bruikbaar advies en worden begeleid in het besparen van zoveel mogelijk energielasten. Huishoudens met een minimuminkomen krijgen een bespaarpakket met daarin energiebesparende maatregelen. Door bewustwording en gedrag hopen we te bereiken dat de energielasten structureel laag blijven. Het mooie is dat de Provincie Groningen bijdraagt en dat energiemaatschappij Enexies participeert. Het mes snijdt dan aan vijf kanten: meer leefgeld, duurzamer woon- en leefomgeving, versnelde energietransitie, bestrijding van energiearmoede en versterking van de lokale en regionale economie. Het idee is door Venturelab North geselecteerd om deel te nemen aan het Energy VentureLab. Naast de eer betekent dit dat we vanuit het Univerity of Groningen Centre of Entrepeneurship intensief worden begeleid om de startup te optimaliseren en verder te brengen. Het is de bedoeling dat het idee volledig zonder subsidies gaat draaien. Omdat Enexis enthousiast is, heb ik hier hoge verwachtingen van. Het is een goed voorbeeld van wat er mogeliijk is als je vanuit een ander perspectief naar maatschappelijke vraagstukken kijkt. Buiten de bestaande kaders denken dus. Hetzelfde zal je op veel andere terreinen kunnen bereiken.”

“Vergeet niet dat de maatschappelijke vraagstukken alleen maar toenemen. Ik noem bijvoorbeeld de hogere leeftijd. Dat is natuurlijk geen probleem, maar een ongezonde levensstijl wel. Vanaf ongeveer je 50e begin je langzaam af te takelen en gemiddeld zo’n 30 jaar later ga je dood. Hoe zorgen we ervoor dat we langer gezond en actief blijven? Dat is de uitdaging van vandaag en morgen. Zelf pleit ik niet voor het wijzende vingertje, maar juist voor positieve actie door middel van promotie. Hierdoor doe je vanzelf meer aan preventie. Het zijn slechts voorbeelden waar ik mij mee bezig zou kunnen houden. Belangrijk is de verbinding. De naam ComposYtum is dan ook niet voor niks gekozen. Compositum is het Latijns voor verbinden. De ‘i’ heb ik vervangen door de ‘y’ en verwijst naar mijn voornaam Yang Soo. Of ik een terugkeer naar de politiek uitsluit? Nee, ik sluit niks uit. Ik ben 34 jaar en heb hopelijk nog een heel leven voor mij.”

Mark Giesolf