MFC Siddeburen

SIDDEBUREN - Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en wethouder Anja Woortman van de gemeente Slochteren komen woensdag 5 julli om 19.30 uur naar Siddeburen voor een informatieavond over het multifunctioneel centrum (MFC) in Zalencentrum Rehoboth.

Het initiatief komt vanuit de PKN gemeenschap. De gemeente Slochteren heeft een financiële bijdrage vanuit de pot Kansrijk Groningen (Leefbaarheidssubsidies voor aardbevingsgemeenten) beschikbaar gesteld van 270.000 euro om deze plannen te ondersteunen. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie was het versterken van het kerkgebouw. Na 5 juli moet er hard gewerkt worden aan detailontwerpen. Al vanaf 2015 is de huisartsenpraktijk Takens betrokken bij de vorming van een MFC, waarin verder een apotheek, thuis- en buurtzorg, fysiotherapie en diëtiste komen. Het is de bedoeling er een restaurant/horecafunctie door de NOVO , toneel en bibliotheek aan toe te voegen.

De Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit is is al in een vroeg stadium betrokken geraakt in dit proces.