Loket voor eigenaren monumenten bevingsgebied

NOORD-GRONINGEN - Gedeputeerde Staten van Groningen hebben een subsidieregeling vastgesteld voor een erfgoedloket en een erfgoed adviesteam voor het aardbevingsgebied.

Beide zijn onderdeel van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). NCG stelt tot juni 2020 een bedrag van 621.000 euro beschikbaar voor het erfgoedloket en het erfgoed adviesteam.

Het gebouwde erfgoed, het landschap met zijn ontstaansgeschiedenis, de bijzondere stads- en dorpsgezichten zijn belangrijk. Het zijn ijkpunten in onze omgeving. Ze maken dat we onze omgeving herkennen en dat we ons thuis voelen. Daar moet zeer zorgvuldig mee om worden gegaan. NCG en de provincie vinden het belangrijk dat er een loket is waar eigenaren van monumenten terecht kunnen voor antwoorden op vragen over hun monumenten in relatie tot schadeherstel en versterking.

De subsidieregeling is te vinden op de website van de provincie Groningen. Belangstellende organisaties kunnen op basis van de geldende criteria hierop inschrijven.

Eigenaren van monumenten met vragen over het herstel van schade en versterking kunnen straks bij het erfgoedloket terecht voor informatie en verwijzing naar mogelijkheden voor financiering. Bij het erfgoed adviesteam kunnen eigenaren van monumenten terecht voor deskundig advies. Het erfgoed adviesteam ondersteunt het loket en overheden met specifieke kennis en deskundigheid.