Loppersum investeert 16 miljoen in scholen

LOPPERSUM - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum vraagt deM gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 10 juli 16 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de scholentransitie.

Alle panden hebben bouwkundige aanpassingen nodig om aardbevingsbestendiger te worden. Dit varieert van bouwkundig versterken tot het bouwen van nieuwe, integrale kindcentra.

Het is een grote, waarbij vooral ook de impact op de kinderen en hunouders, de onderwijsteams en de dorpen een belangrijke rol speelt. Wethouder Bé Schollema: „Het is niet niks wat onze inwoners voor de kiezen krijgen de komende jaren.” Toch ziet hij ook kansen. „Door nu actie te ondernemen, wordt het onderwijs - inclusief de huisvesting - gewaarborgd voor de toekomst. Daar waar scholen in andere krimpgemeenten bedreigd worden met sluiting, zijn onze kinderen verzekerd van kwalitatief goed onderwijs in hun eigen gemeente en vaak zelfs in eigen dorp.”

Een kort overzicht per dorp: In Loppersum komt er tijdelijke huisvesting voor OBS Prinses Beatrix en CBS Roemte, volgt sloop van de eerste en verhuur van de tweede aan Centrum Veilig Wonen. Er komt een nieuw kindcentrum voor beide scholen op de voormalige locatie van OBS Prinses Beatrix. Daarin krijgt ook Kids2B (kinderopvang) een plek.

In Middelstum komt er tijdelijke huisvesting voor CBS Wicher Zitsema. Het huidige pand wordt verbouwd en versterkt ten behoeve van GBS Klim-op, die zelf gesloopt wordt. Op zie locatie komt een kindcentrum met CBS Wicher Zitsema, OBS De Wilster en Kids2B.

In Stedum komt er een nieuw kindcentrum met samenwerkingsschool De Klaver, na de fusie tussen CBS de Crangeborg en OBS de Bongerd tot, en Kids2B. Het voormalig schoolgebouw OBS De Bongerd en huidig schoolgebouw Samenwerkingsschool De Klaver worden gesloopt.

De schoolgebouwen in Westeremden, ‘t Zandt en Zeerijp, gezamenlijk de netwerkschool, worden bouwkundig versterkt en verbouwd.

Voor de nieuw te bouwen kindcentra is de gemeente Loppersum verantwoordelijk. Het bouwkundig versterken van schoolgebouwen is de verantwoordelijkheid van NAM en Centrum Veilig Wonen.