Apart kindcentrum na sloop helft Brede School Noord

DELFZIJL - Het college van B en W stelt voor een nieuw kindcentrum te bouwen voor Delfzijl Noord. Dat betekent dat de Brede School Noord voor de helft wordt afgebroken.

Het college kiest daarmee bewust voor een nieuw gebouw, even verderop in de wijk. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door het geld, zo’n 6 miljoen euro, dat waarschijnlijk beschikbaar komt voor versterkingsmaatregelen. „We willen een kindcentrum dat aan de kinderen van de school en de kinderopvang een veilige en kindvriendelijke plek biedt om te leren, te spelen en te groeien,” legt wethouder Jan Menninga uit. „De sporthal en het wijkcentrum blijven op de huidige plek. Dit deel van het gebouw wordt versterkt. Ook krijgt het een nieuwe entree en een groot plein aan de nieuwe voorzijde. Met deze maatregelen verhogen we de ruimtelijke kwaliteit van de sporthal en de directe omgeving.” Het college zet met het plan ook in op een betere toegankelijkheid van de sporthal en het wijkcentrum. Het krijgt een eigen gezicht. „De Brede school in Delfzijl Noord moet vanwege de aardbevingsrisico's bouwkundig worden versterkt,” legt wethouder Jan Menninga uit. „Deze situatie heeft behoorlijk veel impact op de gebruikers van het gebouw en er zijn hoge kosten aan verbonden. Als we het gehele gebouw willen versterken zal het naar verwachting minimaal een jaar niet gebruikt kunnen worden. Daarom hebben we als college gekeken of we een slimme oplossing kunnen bedenken voor deze situatie. We willen de financiële middelen zo goed mogelijk inzetten om een duurzame en toekomstgerichte oplossing te realiseren voor ouders en hun kinderen, sporters en wijkverenigingen.” Daarbij heeft het college in haar afweging een aantal aspecten meegewogen. Menninga: „Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het onderwijs in de brede school is sneller teruggelopen dan verwacht. Ook wordt er niet zoveel gebruik gemaakt van de ruimten die bedoeld waren voor wijkorganisaties. Daarom zijn er ruimten verhuurd aan instellingen en is er leegstand in het gebouw. Het risico bestaat dat die leegstand de komende jaren toeneemt. De bouw van een nieuw kindcentrum is dan een kindvriendelijk alternatief.” In het huidige schoolgebouw is het aantal kinderen in zes jaar afgenomen van 325 naar 219.   Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorgenomen besluit (naar verwachting eind dit jaar) wordt de nieuwe locatie van het kindcentrum in samenspraak met de school gezocht. Voor de huidige gebruikers in het gebouw wordt gekeken naar tijdelijk vervangende huisvesting. Door te kiezen voor nieuwbouw zorgt het college van B en W ervoor dat de kinderen van de Brede School Noord gewoon naar hun eigen school kunnen blijven gaan, totdat het nieuwe kindcentrum gereed is; naar verwachting in 2020. Daarna wordt begonnen met de versterking en het eigen gezicht van de sporthal.