Herbenoeming dijkgraaf Bert Middel

NOORD-GRONINGEN - Het Algemeen Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest neemt op woensdag 19 juli een besluit over de aanbeveling voor herbenoeming van Bert Middel als dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest.

De voor de procedure ingestelde vertrouwenscommissie legt een positief advies voor aan het AB. Een definitieve herbenoeming vindt plaats bij koninklijk besluit. De vertrouwenscommissie is van oordeel dat Bert Middel zich als dijkgraaf de afgelopen zes jaar sterk heeft ingezet voor een eigenstandige positionering van het waterschap. ‘Hij is een daadkrachtige en besluitvaardige voorzitter en heeft ruime bestuurlijke ervaring,’vindt de commissie. De vertrouwenscommissie komt unaniem tot het advies om hem voor herbenoeming aan te bevelen. Bert Middel is sinds 1 januari 2012 dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. Tijdens zijn ambtsperiode heeft hij zich onder meer hard gemaakt voor de waterstaatkundige belangen in het aardbevingendossier. Hij heeft ruime politiek bestuurlijke ervaring, zo heeft hij onder meer zitting gehad in de Tweede Kamer (1989-2002), in de Eerste Kamer (2003-2007) en was hij burgemeester van de gemeente Drachten|Smallingerland (2005-2011). De vertrouwenscommissie bestaat uit vijf bestuursleden en wordt voorgezeten door dagelijks bestuurslid Eisse Luitjens. .