Met plezier naar school: tweedaagse zomercursus

DELFZIJL - Het Centrum voor Jeugd en Gezin DAL houdt in samenwerking met het Consultatieteam Pesten de tweedaagse zomercursus 'Plezier op School'. Deze cursus is bedoeld voor kinderen die zich op de basisschool (groep 8) niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Zij worden bijvoorbeeld gepest, kunnen moeilijk vriendjes maken, hebben vaak ruzie zonder dat ze dat willen en staan vaak alleen. In de cursus leren kinderen hoe ze contact kunnen leggen met andere kinderen, opkomen voor zichzelf en hoe ze kunnen omgaan met pesten. Op een speelse manier wordt er met de kinderen gewerkt. Kinderen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen, worden minder gepest en hebben meer vrienden.

Voorafgaand aan de cursus, vindt er een ouderbijeenkomst plaats op 28 augustus (in de avond). Kinderen kunnen tot 20 juli worden opgegeven via irma.janssens@ggd.groningen.nl. Meer informatie is te vinden op de website www.cjgdal.nl of via Dagmar Slager: 0596-548200.