Bisschop van den Hout in Kruiskerk Delfzijl

Delfzijl - De pas gewijde nieuwe bisschop  van Groningen komt op zondag 16 juli naar Delfzijl.

Mgr. Ron van den Hout zal voorgaan in de Kruiskerk in Delfzijl. De eucharistieviering begint om half 12.